Politica de confidentialitate

Prin accesarea acestui site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, dvs. confirmați că ați citit, înteles, acceptat și agreat următorii termeni și condiții.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către vreo persoană fără acordul scris prealabil din partea Universității de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti. Orice date transmise prin intermediul acestui site devin proprietatea Universității de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, putând fi utilizate de aceasta în orice scop dacă acesta se încadrează în limitele legii. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care se aplică în cazul dumneavoastră. Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de către legislația română în vigoare. Termenii și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Accesul dvs. continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti se angajează să trateze detaliile personale obținute în concordanță cu legislația română în vigoare. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate în continuare, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti nu poate utiliza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în alte scopuri decât cele specificate mai sus, exceptând cazul în care se precizează expres și în scris acel scop, și pentru care s-a primit acordul dvs. în prealabil. Datele cu caracter personal înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorul Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti și sunt comunicate numai autorităților statului. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti nu va vinde, închiria sau ceda sub orice formă datele personale din dosarul de înscriere. Singura entitate care va avea acces la datele voastre este Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.
Inapoi la prima pagina